Шамац: Додјељује се земљиште ради производње соје и житарица

Комисија за концесије Републике Српске објавила је позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац ради обављања сјеменске производње пољопривредних култура.
Предмет концесије је пољопривредно земљиште у својини Републике Српске на подручју општине Шамац, укупне површине 80,4738 хектара, које се налази у катастарским општинама Брвник, Црквина, Корница, Обудовац и Тишина.
Концесија на пољопривредно земљиште додјељује се у сврху обављања пољопривредне производње која се односи на сјеменску производњу житарица и соје. Концесиони пројекат подразумијева успостављање савремене сјеменске производње житарица и соје, уз поштовање плодореда са ратарским културама. Такође, концесионар је обавезан да површину запуштеног пољопривредног земљишта која износи 13,7249 хектара приведе култури.

Узгој сјеменских култура требао би да се обавља примјеном савремених агротехничких мјера, а за сушење и складиштење произведених пољопривредних производа требало би да се обезбиједе адекватни смјештајни капацитети.

Више детаља погледајте ОВДЈЕ.