Сарајево: Јавни позив за додјелу деташмана

Спољнотрговинска комора БиХ, у сарадњи са Привредном комором Републике Српске и Привредном комором Федерације БиХ, објавила је Јавни конкурс за додјелу деташмана за извођење радова у Савезној Републици Њемачкој у деташманској 2019/2020. години.
Укупан контингент од 2000 дозвола/мјесечно расподјељује се по дјелатностима.
Право учешћа на Јавном конкурсу имају предузећа грађевинске, изолатерске и осталих дјелатности, шифре 10,40,50,60,61 и 70 – по њемачким прописима,  који испуњавају опште задате услове.
За остваривање права на учешће у расподјели деташмана предузећа морају испуњавати одређене услове, као што су: да имају регистровано представништво предузећа у СР Њемачкој, да имају минимум 15 стално запослених радника на радовима у БиХ из оквира дјелатности за коју конкуришу, да је предузеће у потпуности измирило све обавезе и сл.
Пријаве на Јавни конкурс за расподјелу подконтингената деташмана, са траженом документацијом, за предузећа са подручја ентитета ФБиХ, РС и предузећа Дистрикта Брчко подносе се у затвореним ковертама у року од 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

Извор: Привредна комора РС