Србац: Јавни позив за формирање базе пословних простора

Општина Србац и Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности упућују позив свим власницима пословних простора и хала, који имају жељу да свој простор изнајме или продају, да доставе неопходне податке.

Наведени подаци ће бити уврштени у списак локалитета на новом сајту, Инвестирај у Србац, који је у поступку израде. Израда новог сајта и формирање базе слободних пословних простора на територији општине Србац има за циљ омогућити инвеститорима лакши приступ информацијама како доћи до одговарајућих дозвола за изградњу нових објеката или куповину и закуп већ постојећих објеката на територији општине Србац.

Заинтересована лица могу доставити путем е-maila сљедеће податке:

  1. власничка структура,
  2. локација пословног простора,
  3. површина предметног простора,
  4. постојећа инфраструктура (струја, вода, телеком, канализација, гријање и приступни путеви)
  5. контакт телефон и
  6. 3 фотографије пословног простора ( споља и унутра).

Јавни позив је објављен на огласној табли општине Србац, званичној страници Општине Србац и путем Радио Српца.

За све додатне информације доступан је контакт телефон: 051/ 740-001, локал 206 и 211. Сву потребну документацију можете доставити путем e-mail-а: srbac.urbanizam@teol.net или путем поште у затвореној коверти на адресу : Трг бораца 1, 78420 Србац, са назнаком „Јавни позив за формирање базе пословних простора на територији општине Србац“.

Јавни позив је отворен 21 дан, а Ваше пријаве можете доставити најкасније до 10.11.2021.године.

Извор: Општина Србац