Бања Лука: Како један ЕУ пројекат у Дунавској регији може промијенити пут старијих ка новој каријери у дигиталном свијету

Међурегионални пројекат, суфинансиран из Дунавског транснационалног програма, окупља партнере из 8 земаља како би дошли до рјешења у промјени перспективе каријере људи старијих од 50 година.

Пројекат „Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ eDigiStars има за циљ развој одрживог екосистема који успјешно претвара старије раднике у дигиталне предузетнике, помажући им да стекну жељене вјештине, али и предузећима да остану конкурентна.

eDigiStars се темељи на стварној професионалној сарадњи, у којој организације за стручно оспособљавање и обуку одраслих, заводи за запошљавање, невладине организације, локалне самоуправе, привредне коморе, организације за економски развој и угрожене циљне групе раде заједно како би осигурали успјех.

Пројектом је обухваћено 19 партнера у 8 дунавских земаља – Аустрији, Босни и Херцеговини, Бугарској, Чешкој, Мађарској, Румунији, Словенији и Украјини.

Језгро пројекта представља развој три иновативна алата који ће играти пресудну улогу у процесу креирања нових прилика за самозапошљавање старијих у дигиталној области.

Први алат POWERYOU оснажиће старије особе за дигитално самозапошљавање, други CAMPUS, ће прилагодити релевантне курсеве за старије њиховим специфичним потребама, док ће LABEL алат  сертификовати оне старијe особе које покажу очекивани ниво дигиталних вјештина. У складу са планираним активностима, сви партнери широм Дунавске регије заједно раде на развоју ових алата. За сваки алат предвиђена је серија онлајн радионица, чија је реализација почела ове године.

Циљ прве радионице био је да да преглед основа на којима ће радне групе изградити POWERYOU алат. Развиће се нови приступ за мотивацију старијих и институција, како би промјенили свој став према стицању дигиталних вјештина. Радна група окупља стручњаке широм Дунавске регије у области  обука, развоја људских ресурса и управљања, психологије, развоја каријере, управљања пројектима и маркетинга. Ко су директно циљне групе, како ће се наћи, које ће институције помоћи и како – то су била нека од многих питања на која треба одговорити. Чланови радне групе су били фокусирани на расправу о томе како се бавити главним страховима и несигурностима старијих особа у вези дигитализације.

Одржана је још једна радионица о развоју CAMPUS алата који ће развити прилагођени приступ за образовање старијих у дигиталним компетенцијама. Идеја је усмјерена на пружаоце услуга образовања и курсева преквалификације. Алат ће их упутити како да ефикасно и ефективно прилагоде своје курсеве специфичним потребама старијих циљних група. CAMPUS ће се тестирати на једном курсу по земљи учесници током трајања пројекта. Током онлајн радионице дискутовано је о специфичним аспектима како старији обрађују информације у вези са курсевима дигиталних вјештина и неким ефикасним стратегијама обуке.

Главне потешкоће у учењу старијих особа такође су биле у фокусу радионице. Опадање перцепције, пажње, памћења и способности тумачења старијих – сва ова питања захтијевају специфичне иновативне приједлоге за преношење дигиталних вјештина старијим особама. Чланови радне групе су одлучили да организују CAMPUS алат кроз пет главних поглавља: статистика – стварно стање обуке и курсева у различитим земљама; њихов садржај; главне теме којима се треба бавити; број сати и општи опис информација које се пружају приликом обука.

Сљедећи корак је менторинг, што подразумијева директан рад тренера са старијим особама, уз општу демонстрацију предузетничких вјештина односно како дигиталне вјештине могу помоћи старијим људима да развију и користе предузетничке вјештине.

Трећа радионица односила се на LABEL алат, за који се очекује да дјелује као механизам за изградњу повјерења и доказивање способности старијих особа послодавцима. Овај алат развија  систем осигурања квалитета знања радне снаге старије животне доби који испуњавају критерије квалитета eDigiStars LABEL. Такође, алат ће пружити свеобухватне смјернице за стварање свијести и изградњу повјерења међу послодавцима из различитих индустријских области.

Ове радионице окупљајући стручњаке из цијеле Дунавске регије и различитих сектора нуде стабилну основу за даље развијање језгра иновативног система обуке за подршку дигиталном предузетништву старијих особа. Више информација о пројекту, активностима и предностима за старије особе и земље у Дунавској регији можете наћи на нашој веб страници: www.rars-msp.org/projekti/aktuelni-projekti/edigistars и на званичној интернет страници: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/edigistars