Бања Лука: Подршка дигитализацији МСП

Европска банка за обнову и развој (EBRD) развила је нову кредитну линiju „Go Digital in BiH“ која подржава мала и средња предузећа (МСП) у БиХ у њиховим напорима да се дигитализују.

Програм ”Go Digital in BiH“ је дизајниран да омогући МСП у БиХ да се ускладе са ЕУ стандардима у области заштите животне средине, сигурности и здравља на раду, те квалитета и сигурности производа, повећавајући ниво аутоматизације и дигитализације у оперативним процесима. Виши нивои дигитализације јачају конкурентност МСП, јер дигитални процеси побољшавају квалитет производа, сигурност радника, брзину и прецизност пословања, док истовремено смањују стопу неуспјеха.

Заинтересована МСП могу се пријавити за кредит једној од локалних партнерских банака. Подносилац захтјева ће добити бесплатну техничку помоћ за оптимизацију инвестиција у складу с приоритетним директивама Европске уније (ЕУ) и подстицај до 15% након успјешне верификације пројекта, финансиран од стране ЕУ.

За више информација, позовите +387 61 69 34 23 или пошаљите Ваш упит нa имејл: info@godigitalbih.com.