Banja Luka: Podrška digitalizaciji MSP

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) razvila je novu kreditnu liniju „Go Digital in BiH“ koja podržava mala i srednja preduzeća (MSP) u BiH u njihovim naporima da se digitalizuju.

Program ”Go Digital in BiH“ je dizajniran da omogući MSP u BiH da se usklade sa EU standardima u oblasti zaštite životne sredine, sigurnosti i zdravlja na radu, te kvaliteta i sigurnosti proizvoda, povećavajući nivo automatizacije i digitalizacije u operativnim procesima. Viši nivoi digitalizacije jačaju konkurentnost MSP, jer digitalni procesi poboljšavaju kvalitet proizvoda, sigurnost radnika, brzinu i preciznost poslovanja, dok istovremeno smanjuju stopu neuspjeha.

Zainteresovana MSP mogu se prijaviti za kredit jednoj od lokalnih partnerskih banaka. Podnosilac zahtjeva će dobiti besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju investicija u skladu s prioritetnim direktivama Evropske unije (EU) i podsticaj do 15% nakon uspješne verifikacije projekta, finansiran od strane EU.

Za više informacija, pozovite +387 61 69 34 23 ili pošaljite Vaš upit na imejl: info@godigitalbih.com.