Бања Лука: У функцији нови царински портал

Управа за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ од данас пружа могућност кориштења новог царинског портала свим царинским и пореским обвезницима и грађанима.
Овај портал ће бити доступан за спољне кориснике на интернет адреси – https://e-carina.uino.gov.ba:4444.
Спољни корисници као што су физичка лица, те царински и порески обвезници моћи ће да посредством овог портала приступају онлајн Царинској тарифи БиХ која је преузета из царинског информационог подсистема /ASYCUDA WORLD/, са информацијама о царинским стопама из царинске тарифе.
“Екстерни корисници новог царинског портала моћи ће да за сваку одабрану тарифну ознаку користе калкулатор дажбина који је информативног карактера и даје приближан обрачун увозних дажбина за одабрану тарифну ознаку, те приказује и документа која је потребно приложити приликом царињења одабране врсте робе. Претраживање онлајн царинске тарифе моћи ће да се врши према тарифним ознакама, али и на основу текста, односно описа врсте робе из царинске тарифе”, саопштено је из УИО БиХ.
На царинском порталу екстерни корисници, који имају могућност да приступају царинском информационом подсистему, у оквиру модула учења на интернету /E-learning/ моћи ће да прегледају техничка упутства о начину кориштења царинског информационог подсистема, те да у оквиру најновијих вијести сазнају најновије информације о подсистему.
Група за помоћ /Help Desk/ објављиваће и податке о примјени нових модула, те вијести о планираној и непланираној недоступности царинског информационог подсистема.
Интерни корисници новог царинског портала /службеници УИО/ портал ће првенствено користити ради генерисања извјештаја из царинског информационог подсистема, те ће електронски моћи да се подносе захтјеви за корисничке приступе апликацијама информационог система УИО.
Нови царински портал ће бити надограђиван у складу са потребама интерних и екстерних корисника, техничких унапређења и аутоматизације одређених пословних процеса.
“За сва додатна питања свим пореским и царинским обвезницима и грађанима БиХ на располагању стоје службеници Help Desk-a УИО, а телефонски бројеви су – 051/335-145, 051/335-218, 051/335-223, 051/335-264”, истичу из УИО.

Извор: СРНА