Banja Luka: U funkciji novi carinski portal

Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH od danas pruža mogućnost korištenja novog carinskog portala svim carinskim i poreskim obveznicima i građanima.
Ovaj portal će biti dostupan za spoljne korisnike na internet adresi – https://e-carina.uino.gov.ba:4444.
Spoljni korisnici kao što su fizička lica, te carinski i poreski obveznici moći će da posredstvom ovog portala pristupaju onlajn Carinskoj tarifi BiH koja je preuzeta iz carinskog informacionog podsistema /ASYCUDA WORLD/, sa informacijama o carinskim stopama iz carinske tarife.
“Eksterni korisnici novog carinskog portala moći će da za svaku odabranu tarifnu oznaku koriste kalkulator dažbina koji je informativnog karaktera i daje približan obračun uvoznih dažbina za odabranu tarifnu oznaku, te prikazuje i dokumenta koja je potrebno priložiti prilikom carinjenja odabrane vrste robe. Pretraživanje onlajn carinske tarife moći će da se vrši prema tarifnim oznakama, ali i na osnovu teksta, odnosno opisa vrste robe iz carinske tarife”, saopšteno je iz UIO BiH.
Na carinskom portalu eksterni korisnici, koji imaju mogućnost da pristupaju carinskom informacionom podsistemu, u okviru modula učenja na internetu /E-learning/ moći će da pregledaju tehnička uputstva o načinu korištenja carinskog informacionog podsistema, te da u okviru najnovijih vijesti saznaju najnovije informacije o podsistemu.
Grupa za pomoć /Help Desk/ objavljivaće i podatke o primjeni novih modula, te vijesti o planiranoj i neplaniranoj nedostupnosti carinskog informacionog podsistema.
Interni korisnici novog carinskog portala /službenici UIO/ portal će prvenstveno koristiti radi generisanja izvještaja iz carinskog informacionog podsistema, te će elektronski moći da se podnose zahtjevi za korisničke pristupe aplikacijama informacionog sistema UIO.
Novi carinski portal će biti nadograđivan u skladu sa potrebama internih i eksternih korisnika, tehničkih unapređenja i automatizacije određenih poslovnih procesa.
“Za sva dodatna pitanja svim poreskim i carinskim obveznicima i građanima BiH na raspolaganju stoje službenici Help Desk-a UIO, a telefonski brojevi su – 051/335-145, 051/335-218, 051/335-223, 051/335-264”, ističu iz UIO.

Izvor: SRNA