Бања Лука: Усвојена Стратегија развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске

Влада Републике Српске усвојила је јуче Стратегију развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске за период 2021 – 2027. година која је усклађена са новодонесеним Законом о стратешком планирању и управљању развојем Републике Српске.

Циљ израде Стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске је да се одреде правци, циљеви и начини њихове реализације који ће довести до повећања пољопривредне производње на одрживим основама, побољшања и усклађивања њене производне структуре, повећања прераде пољопривредних производа и унапређења и складнијег развоја руралних подручја, саопштено је из Владе РС.

Стратегија садржи: ситуациону анализу пољопривреде и руралних подручја, приоритете и мјере за унапређење сектора пољопривреде и развоја руралних подручја, кључне стратешке пројекте, оквирни финансијски план и акциони план за реализацију стратегије.

За стратешки период дефинисано је пет стратешких и 29 специфичних циљева и три унакрсна приоритета.

Пет стратешких приоритета односе са на: повећање обима и продуктивности пољопривредне производње, повећање конкурентности и развој ланаца вриједности у пољопривредно-прехрамбеном сектору, заштиту природе и одрживо кориштење природних ресурса, ревитализацију руралних подручја и унапређење институционалног и законодавног амбијента за развој пољопривреде.

Унакрсни приоритети су: борба против климатских промјена, равноправност полова и унапређење положаја жена у руралним подручјима, смањење сиромаштва и брига за старе.

Извор: ba.ekapija.com