Banja Luka: Usvojena Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske

Vlada Republike Srpske usvojila je juče Strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske za period 2021 – 2027. godina koja je usklađena sa novodonesenim Zakonom o strateškom planiranju i upravljanju razvojem Republike Srpske.

Cilj izrade Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske je da se odrede pravci, ciljevi i načini njihove realizacije koji će dovesti do povećanja poljoprivredne proizvodnje na održivim osnovama, poboljšanja i usklađivanja njene proizvodne strukture, povećanja prerade poljoprivrednih proizvoda i unapređenja i skladnijeg razvoja ruralnih područja, saopšteno je iz Vlade RS.

Strategija sadrži: situacionu analizu poljoprivrede i ruralnih područja, prioritete i mjere za unapređenje sektora poljoprivrede i razvoja ruralnih područja, ključne strateške projekte, okvirni finansijski plan i akcioni plan za realizaciju strategije.

Za strateški period definisano je pet strateških i 29 specifičnih ciljeva i tri unakrsna prioriteta.

Pet strateških prioriteta odnose sa na: povećanje obima i produktivnosti poljoprivredne proizvodnje, povećanje konkurentnosti i razvoj lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, zaštitu prirode i održivo korištenje prirodnih resursa, revitalizaciju ruralnih područja i unapređenje institucionalnog i zakonodavnog ambijenta za razvoj poljoprivrede.

Unakrsni prioriteti su: borba protiv klimatskih promjena, ravnopravnost polova i unapređenje položaja žena u ruralnim područjima, smanjenje siromaštva i briga za stare.

Izvor: ba.ekapija.com