Добој: Потврђен статус града са повољним пословним окружењем

Град Добој упсјешно је прошао процес ресертификације према захтјевима III издања регионалног стандарда BFC SEE, чиме је потврдио да је град са повољним пословним окружењем.

Добој има веома добар геостратешки положај и налази се на раскрсници свих значајнијих транспортносаобраћајних коридора у Босни и Херцеговини. Од границе са Хрватском је удаљен свега око 70 км, а од границе са Србијом око 110 км. У кругу од 250 км налазе се велики потрошачки и привредни центри (Београд, Загреб, Сарајево, Тузла, Бањалука и др.), са којима је Добој добро повезан. То омогућава добру и лаку комуникацију за привреднике који планирају покретање пословних активности на подручју града.

Подршка пословној заједници огледа се кроз обезбјеђење финансијских средстава за помоћ привредницима али и на институционалну подршку. Град Добој има планирана средства у буџету та помоћ креирању нових радних мјеста, подршку самозапошљавању, подршку развоју пољопривреде, набавку опреме и сл. Кроз властита средства али и заједно са донаторским средствима сваке године подстичу отварање више десетина радних мјеста. Град активно подржава рад Удружења предузетника. Кроз рад Привредног савјета врши се редовна комуникација са привредницима. На састанцима се разматрају најзначајнија питања везана за рад привредника и сугестије и приједлози се узимају у обзир код доношења одлука.

У периоду имплементације препорука које је Евалуациони тим дао градском Тиму, у процесу ресертификације града Добоја по BFC стандарду, Град Добој је уважио и испунио већину препорука. На основу налаза евалуационе посјете и анализом достављене документације, Евалуациони тим се увјерио да процесе сарадње са привредом, комуникацију са приватним сектором, реализацију развојних пројеката који су усмјерени према потребама пословног сектора, координира и води КЛЕР. Представници привредног сектора са којима су евалуатори имали прилику да разговарају, су истакли добру комуникацију са КЛЕР-ом и конкретну помоћ коју од КЛЕР-а добијају у свом раду. Највећи напредак у овом периоду је остварен код критеријума 5. Постојање аналитичке основе за подршку локалној пословној заједници и привлачење инвестиција, гдје је испуњеност критеријума након креирања евалуационог извјештаја износила 0%. Након испуњавања датих препорука, испуњеност износи 87,50%. Град је креирао свој инвестициони профил у складу са BFC стандардом и он садржи све неопходне податке. Град је доставио доказе да располаже већином база података које BFC стандард прописује. Осим наведеног, значајан напредак је остварен код испуњења услова из критеријума 8. Праћење динамике локалног тржишта рада и активан однос према утврђеном стању и потребама гдје је испуњеност повећана са 14% на 85,71%. Град је документовао да прати потребе тржишта рада и да се активно укључује у ову проблематику.

Извор: Привредна комора Републике Српске