„Изградња дигиталних предузетничких капацитета код старијих особа кроз иновативне тренинг системе“ – eDigiStars

Акроним: eDigiStars

Оквирни програм: Интеррег Дунавски транснационални програм

Трајање: 01.07.2020 – 31.12.2022.

Приоритет: Иновативна и друштвено одговорна Дунавска регија

Специфични циљ: Повећати компетенције за пословне и друштвене иновације

Циљ пројекта: Развој одрживог екосистема који ће омогућити старијим особама самозапослење кроз изградњу дигиталних вјештина

Циљна група су особе старије популације (51+) којe теже проналазе посао

Пројектни партнери:

Innоskart Business Development Nonprofit Ltd. – INNOSKART, Мађарска; (Водећи партнер)
Централна подунавска регионална агенција за иновације – CTRIA, Мађарска;
Фондација за унапређење могућности запошљавања – PRIZMA, Словенија;
Општина Марибор – MOM, Словенија;
Пословна агенција One Stop Shop – BAA, Бугарска;
Бугарска привредна комора – BIA, Бугарска;
Пословна агенција Горње Аустрије – BIZUP, Аустрија;
Дистрикт града Праг 9 – MP9, Чешка Република;
DEX Иновативни Центар – DEXIC, Чешка Република;
Ивано-Франкивск Национални технички универзитет за нафту и гас – IFNTUOG, Украјина;
Европски центар за социјално-професионалну интеграцију – ACTA, Румунија;
Romarketing S.R.L. – RO, Румунија;
Завод за запошљавање – NEA, Бугарска;
Развојна агенција Републике Српске – РАРС, Република Српска/БиХ.

Укупан буџет: 1.892.439,00 € који суфинансира Европска унија из ERFD, IPA и ENI фондова од чега се на Развојну агенцију Републике Српске односи 111.935,00 €

Више информација о пројекту се може пронаћи на званичној веб страници пројекта: www.interreg-danube.eu/edigistars