„Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars

Akronim: eDigiStars

Okvirni program: Interreg Dunavski transnacionalni program

Trajanje: 01.07.2020 – 31.12.2022.

Prioritet: Inovativna i društveno odgovorna Dunavska regija

Specifični cilj: Povećati kompetencije za poslovne i društvene inovacije

Cilj projekta: Razvoj održivog ekosistema koji će omogućiti starijim osobama samozaposlenje kroz izgradnju digitalnih vještina

Ciljna grupa su osobe starije populacije (51+) koje teže pronalaze posao

Projektni partneri:

Innoskart Business Development Nonprofit Ltd. – INNOSKART, Mađarska; (Vodeći partner)
Centralna podunavska regionalna agencija za inovacije – CTRIA, Mađarska;
Fondacija za unapređenje mogućnosti zapošljavanja – PRIZMA, Slovenija;
Opština Maribor – MOM, Slovenija;
Poslovna agencija One Stop Shop – BAA, Bugarska;
Bugarska privredna komora – BIA, Bugarska;
Poslovna agencija Gornje Austrije – BIZUP, Austrija;
Distrikt grada Prag 9 – MP9, Češka Republika;
DEX Inovativni Centar – DEXIC, Češka Republika;
Ivano-Frankivsk Nacionalni tehnički univerzitet za naftu i gas – IFNTUOG, Ukrajina;
Evropski centar za socijalno-profesionalnu integraciju – ACTA, Rumunija;
Romarketing S.R.L. – RO, Rumunija;
Zavod za zapošljavanje – NEA, Bugarska;
Razvojna agencija Republike Srpske – RARS, Republika Srpska/BiH.

Ukupan budžet: 1.892.439,00 € koji sufinansira Evropska unija iz ERFD, IPA i ENI fondova od čega se na Razvojnu agenciju Republike Srpske odnosi 111.935,00 €

Više informacija o projektu se može pronaći na zvaničnoj veb stranici projekta: www.interreg-danube.eu/edigistars