Čelinac: Olakšice za privrednike

Rok za prijavu privrednih subjekata po javnom pozivu za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa istekao je 1. novembra, a nadležna odjeljenja Opštinske uprave Čelinac su po osnovu komunalne takse i zakupa prostora izdali ukupno 255 rješenja kojima su privrednici oslobođeni plaćanja ovih obaveza u cjelini ili djelimično.

U Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti navode da su u okviru svoje nadležnosti izdali 245 rješenja, od čega se 215 odnosi na samostalne preduzetnike, dok je 30 rješenja izdato preduzećima i privrednim društvima.

„Privredni subjekti koji su obveznici plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena, a kojima je zbog pojave virusa korona u potpunosti bio zabranjen rad, u cjelini su oslobođeni plaćanja komunalne takse za mart, april, maj, juni i juli. Istovremeno, pravo na umanjenje plaćanja komunalne takse za 50 odsto ostvarili su privrednici kojima je u istom periodu bilo ograničeno ili otežano obavljanje djelatnosti“, pojašnjavaju u nadležnom odjeljenju.

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove zaprimilo je ukupno deset zahtjeva za oslobođenje plaćanja zakupa zimskih i ljetnih bašta, javnih površina (kioska) i poslovnih prostora u vlasništvu opštine. U odjeljenju navode da su svi zahtjevi riješeni pozitivno, te da su obveznici zakupa u potpunosti oslobođeni plaćanja za navedenih pet mjeseci ove godine.

Podsjećamo, Skupština opštine Čelinac je na 39. sjednici održanoj 22. maja usvojila odluku o donošenju olakšica prema privrednim subjektima za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa za mjesece mart, april i maj, a već na julskoj sjednici usvojen je zaključak kojim je cjelokupni set mjera produžen za dva mjeseca – juni i juli.

Izvor: Opština Čelinac