Нови Град: Припрема земљишта у индустријској зони за нове инвестиције

Општина Нови Град тренутно ради на припреми земљишта у трећем дијелу индустријске зоне Пољавнице за нове инвестиције. Општина је завршила процедуру израде идејног пројекта, а тренутно је у фази израде главног пројекта индустријске зоне, након чега ће се приступити и изградњи неопходне инфраструктуре.

Површина тог проширеног дијела зоне биће 38 хектара, каже Весна Ђукановић, шеф Одсјека за управљање развојем у општини Нови Град.

– Одлуком о оснивању Индустријске зоне Пољавнице и Прединвестиционом студијом оправданости изградње за индустријску зону Пољавнице, предвиђена је изградња модерне индустријске зоне на земЉишту укупне површне 75 ха. Регулационим планом Индустријске зоне ПоЉавнице обухваћена је површина од око 17 ха, а овим планом су дефинисани сви релевантни урбанистичко-регулативни елементи за будућу изградњу, реконструкцију и планско уређење простора који он обухвата – истиче Ђукановић.

Индустријска зона Пољавнице смјештена је на рубном дијелу града, између ријеке Уне и магистралног правца М14 – дионица Козарска Дубица-Костајница- Нови Град-Бихаћ, а удаљена је 4 километра, низводно ријеком Уном, од центра Новог Града.

Гранични прелаз за жеЉезнички саобраћај за међународни превоз путника, возила и робе (Добрљин, БиХ – Волиња, ХР) налази се на удаЉености од 15 км, а гранични прелаз за међународни друмски саобраћај путника (Нови Град, БиХ – Двор, ХР) на удаЉености од 4 км.

Тренутно, у Индустријској зони Пољавнице дјелује 30 привредних субјеката, који укупно запошљавају око 350 радника. Дјелатности које преовладавају у зони су текстилна, дрвопрерађивачка и метална индустрија, грађевинарство, саобраћај и складиштење.

Иако постоји одређена инфраструктура у подручју индустријске зоне – приступни асфалтирани пут, електроенергетска мрежа, телекомуникациона мрежа, систем водоснабдијевања, она тренутно не задовољава потребе индустријских субјеката који дјелују на овом подручју, а такође не пружа адекватне услове за планирано проширење зоне.

– Према прединвестиционој студији, пројекат уређења и развоја Индустријске зоне Пољавнице укЉучује улагања у дуготрајну материјалну имовину – припремне активности, водовод, ЕЕ инфраструктура, канализација, пречистач, саобраћајна инфраструктура, ТТ инфраструктура, заштитни зид поред ријеке Уне, надзор, те улагања у краткотрајну имовину – одржавање и маркетинг – наводе из Општинске управе.

За даљњи развој индустријске зоне и унапређење пословања привредних субјеката у зони, неопходно је извршити изградњу комуналне и саобраћајне инфраструктуре, те ријешити имовинско-правне односе за дио земљишта на којем се планира проширење зоне.

Основни задатак пројекта је фазна изградња зоне Пољавнице, савремене, перспективне пословне зоне Пољавнице, обухвата у првој фази цца 2,0 ха.

Извор: ba.ekapija.com