Соколац: Јавни оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини општине

Одјељење за привреду финансије Општине Соколац, објављује Јавни оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Соколац, путем јавног надметања.
Предмет Јавног огласа је закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Соколац у катастарским општинама: Видрићи, Балтићи и Подроманија у укупној површини од 400 115 м2.
Рок за подношење пријава је петнест дана од дана објављивања Јавног огласа.
Отварање пријава извршиће Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Соколац дана 06. 08.2020. године у 11 сати у сали Општине Соколац.
Све информације и увид у документацију, графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама, списак катастарскх парцела које су предмет огласа, може се добити у згради Општине Соколац, у канцеларији за пољопривреду, сваког радног дана од 8 до 15 часова. Телефон за информације 057/448-712.

Комплетан јавни оглас можете преузети ОВДЈЕ.