Сребреница: Општина ће суфинансирати сјетву

Обавјештавају се индивидуални пољопривредни произвођачи са подручја општине Сребреница да ће Општинска управа Сребреница у складу са препорукама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске због новонастале ситуације поводом избијања пандемије вируса ЦОВИД-19 у складу са расположивим средствима из општинског буџета намјењеним за пољопривредну производњу, а у циљу омасовљења прољетне сјетве учествовати у суфинансирању прољетне сјетве у 2020. години.

Подстицај ће бити одобрен кроз суфинансирање трошкова набавке сјеменског материјала и вјештачког ђубрива у вриједности 50% износа по достављеном фискалном рачуну, а највише до 500,00 КМ по кориснику, свим пољопривредним произвођачима који засију најмање:

  • 0,2 ха кукуруза
  • 0,2 ха повртларских култура

Обавјештавају се сви пољопривредни произвођачи како би остварили новчани подстицај неопходно је да поднесу захтјев са следећом документацијом:

  1. Оригинални фискални рачун из 2020. године за купљени сјеменски материјал и вјештачко ђубриво(фискални рачун мора бити издат од продавца у Републици Српској-Босни и Херцеговини)
  2. Фотокопију текућег рачуна
  3. Фотокопију личне карте

Захтјеви се могу поднијети у периоду од 20.04.2020. до 29.05.2020. године и то путем поште у затвореној коверти са назнаком “За суфинансирање прољетне сјетве у 2020. години” на адресу Општинска управа Општине Сребреница, Сребреничког одреда б.б. 75430 Сребреница или лично предати у Шалтер сали општине Сребреница, односно у Мјесној канцеларији Скелани.

Подносиоцима захтјева који су добили подстицај за прољетну сјетву 2020. године од других организација, неће бити одобрена подстицајна средства које даје Општинска управа Сребреница.

Комисија коју буде именовао Начелник општине ће извршити мониторинг засијаних површина, односно пољопривредних произвођача којима је одобрен подстицај.

Пријавни образац, односно захтјев за суфинансирање прољетне сјетве у 2020. години можете преузети на линку: ПРОЉЕТНА СЈЕТВА 2020 – ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ.