Угљевик: Јавни позив за подршку пчеларству

Општина Угљевик објавила је Јавни позив за подршку пчеларству. Захтјеви се подносе на прописаном образцу који се може преузети у Шалтер сали
Општинске управе Угљевик.
Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана расписивања јавног позива.
Захтјеви који су поднијети након предвиђеног рока неће бити разматрани. Више инфо на: http://www.opstinaugljevik.net/loc/files/Razno/JP-02-330-77-21.pdf