Ugljevik: Javni poziv za podršku pčelarstvu

Opština Ugljevik objavila je Javni poziv za podršku pčelarstvu. Zahtjevi se podnose na propisanom obrazcu koji se može preuzeti u Šalter sali
Opštinske uprave Ugljevik.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana raspisivanja javnog poziva.
Zahtjevi koji su podnijeti nakon predviđenog roka neće biti razmatrani. Više info na: http://www.opstinaugljevik.net/loc/files/Razno/JP-02-330-77-21.pdf