Srbac: Opština ušla u proces sertifikacije lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem