Razvojna agencija Republike Srpske, u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom za 2024. godinu, raspisuje javni poziv za učešće u Akcelerator programu koji će se provoditi na području grada Istočno Sarajevo. Program se organizuje u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu – OJ Ekonomski fakultet Pale, Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo, Gradom Istočno Sarajevo, […]

Otvoren je Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške za poboljšanje vještina, poslovnih modela i rješenja zasnovanih na principima cirkularne ekonomije u okviru SDG4BiH koji finansira Kraljevina Švedska. Krajnji rok za podnošenje prijava je 23.04.2024. godine do 17:00 časova. Ciljevi projekta: Povećanje kapaciteta i znanja malih i srednjih preduzeća o cirkularnoj i zelenoj tranziciji u njihovom […]

Nakon informativnog predstavljanja održanog prošle sedmice, objavljen je četvrti javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg Euro-MED 2021-2027 programa. Ovaj poziv se provodi u okviru programskih prioriteta Pametniji i Zeleniji Mediteran, i s njima povezanih specifičnih ciljeva s naglaskom na projekte testiranja i prijenosa. Projekti koji će se finansirati odnose se na četiri […]

Opština Vlasenica u saradnji sa Poljoprivrednom zadrugom „ZDRAVO“ i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu start paketa za plasteničku proizvodnju. Projekat sufinansira Opština Vlasenica 40 %, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata 40 % i […]

EENergy je projekat koji finansira EU, a ukupno 9 miliona evra biće raspoređeno kroz 900+ grantova za mala i srednja preduzeća širom Evrope. EENergy je osmišljen sa ambicijom da podrži zelenu tranziciju u malim i srednjim preduzećima i osigura unapređenje energetske efikasnosti klijenata na programskom području. Projekat se sprovodi u saradnji sa Evropskom mrežom preduzetništva, […]

Opština Foča objavila je Javni poziv za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu. Pravo na učešće u imaju nezaposlene osobe, socijalno i materijalno ugrožene osobe sa područja opštine Foča koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište uzeto pod zakup. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja […]

Opština Teslić objavila je javni poziv lokalnim privrednim subjektima za iskazivanje interesa za učešće u procesu zapošljavanja kroz dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. Projektom su obuhvaćene žene koje su dugotrajno nezaposlene, mlade žene koje traže prvi posao, samohrane majke, žene iz ruralnih područja, nižeg stepena pbrazovanja, sa invaliditetom i žene iz drugih osjetljivih kategorija, kao i mladi […]

Objavljen je Javni poziv za istraživanje interesa za podršku u uvođenju inovacija u okviru projekta READy koji se finansira iz projekta EU4DigitalSME. Prijave se mogu dostavljati od dana objavljivanja ovog poziva, do realizacije sredstava predviđenih projektom. Opšti cilj Poziva je pametan i održiv rast proizvodnih MSP u Republici Srpskoj/BiH podržan tehnološkim inovacijama koje su razvijene i pilotirane […]

Opština Vlasenica objavila je Javni poziv fizičkim i pravnim licima za dodjelu sadnog materijala maline   I PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet Javnog poziva je dodjela  sadnog materijala maline i to: Sorta Vilamet Sorta Miker. II PRAVO UČEŠĆA Pravo učešća u Javnom pozivu imaju fizička i pravna lica sa područja opštine Vlasenica. III SVRHA JAVNOG POZIVA Svrha […]

Grad Trebinje je objavio javni poziv poslodavcima čije je sjedište u Trebinju za korištenje finansijskih sredstava koje obezbjeđuje Grad Trebinje (subvencija) radi obezbjeđenja uslova za obavljanje pripravničkog staža osobama sa visokom stručnom spremom. Cilj ovog javnog poziva je stručno osposobljavanje osoba koje imaju visoku stručnu spremu (VSS sa ostvarenih 180 ECTS bodova, 240 ECTS bodova ili ekvivalent) radi […]