Закон о развоју малих и средњих предузећа – Службени гласник Републике Српске број: 50/13

Закон о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа – Службени гласник Републике Српске број: 84/19.

Закон о привредним друштвима – Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13.

Закон о измјенама и допуни Закона о привредним друштвима – Службени гласник Републике Српске број: 100/1782/19, 17/23

Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској – Службени гласник Републике Српске број: 67/13.

Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској – Службени гласник Републике Српске број: 15/1684/19.

Закон о занатско-предузетничкој дјелатности – Службени гласник Републике Српске број: 117/11, 121/12, 67/13.

Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности – Службени гласник Републике Српске број: 44/1684/19,

Закон о класификацији дјелатности Републике Српске – Службени гласник Републике Српске број: 66/13,

 

Закон о порезу на додатну вриједност (ПДВ) – Службени гласник БиХ број: 09/05

Закон о измјенама и допунама Закона о ПДВ-у – Службени гласник БиХ  број: 35/05100/0833/17, 80/23.

Закон о пореском систему Републике Српске – Службени гласник Републике Српске број:  62/17

Закон о пореском поступку Републике Српске – Службени гласник Републике Српске број:78/20

Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске – Службени гласник Републике Српске број: 37/22

Закон о одгођеном плаћању пореског дуга – Службени гласник Републике Српске број: 94/15.

Закон о измјенама и допунама Закона о одгођеном плаћању пореског дуга – Службени гласник Републике Српске број: 28/21

Закон о порезу на добит – Службени гласник Републике Српске број: 94/15

Закон о измјенама и допунама закона о порезу на добит – „Службени гласник Републике Српске“, број 1/1758/19

Закон о порезу на доходак – Службени гласник Републике Српске број: 60/15

Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак – Службени гласник Републике Српске број: 66/18105/19, 123/2049/21119/2156/22, 112/23

Закон о доприносима – Службени гласник Републике Српске број: 114/17

Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима – Службени гласник Републике Српске број: 112/1949/21119/2156/22, 112/23

Закон о комуналним таксама – Службени гласник Републике Српске број: 4/12

Закон о измјенама Закона о комуналним таксама – Службени гласник Републике Српске број: 123/20119/21

Закон о порезу на непокретности – Службени гласник Републике Српске број: 91/15

Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске – Службени гласник Републике Српске, број: 94/15

Закон о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске – Службени гласник Републике Српске број: 78/20

Закон о раду Републике Српске – Службени гласник Републике Српске, број: 1/16

Закон о измјенама и допунама Закона о раду – Службени гласник Републике Српске број: 66/18, 119/21, 112/23

Закон о туризму  – Службени гласник Републике Српске број: 45/17

 

Закон о спољнотрговинској политици БиХ „Службени гласник БиХ“, број: 7/98 и 35/04

Закон о царинској политици у БиХ – Службени гласник БиХ, број: 58/15

Закон о царинској тарифи БиХ – Службени гласник БиХ, број: 58/12

Закон о систему индиректних опорезивања у БиХ – Службени гласник БиХ, број: 44/03, 52/04, 34/07, 49/09 и 32/13

Закон о уплатама на јединствени рачун о расподјели прихода – Службени гласник БиХ, број: 55/04, 34/07 и 49/09

Закон о слободним зонама Републике Српске – Службени гласник Републике Српске број: 15/21

Закон о удружењима и фондацијама Републике Српске – Службени гласник Републике Српске, број: 52/01

Закон о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске – Службени гласник Републике Српске, број: 42/05

 

Закон о подстицајима у привреди Републике Српске – Службени гласник Републике Српске број: 52/19

Закон о измјени и допунама Закона о подстицајима у привреди Републике Српске – Службени гласник Републике Српске број: 78/20, 37/2256/22

Закон о Гарантном фонду Републике Српске – Службени гласник Републике Српске број: 50/10

Закон о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске – Службени гласник Републике Српске број: 107/19

Закон о страним улагањима – Службени гласник Републике Српске број: 21/18

Закон о политици директних страних  улагања у БиХ – Службени гласник БиХ  број: 17/98

Закон о измјенама и допунама закона о политици директних страних улагања у БиХ – Службени гласник БиХ број: 13/03, 48/10, 22/15

Закон о споразумном вансудском финансијском реструктурирању – Службени гласник Републике Српске број: 99/20

Закон о ликвидационом поступку – Службени гласник Републике Српске број: 82/19

Закон о стечају – Службени гласник Републике Српске, број: 16/16

Закон о ауторском и сродним правима – Службени гласник БиХ, број: 63/10,

Закон о колективном остваривању ауторског и сродних права – Службени гласник БиХ, број: 63/10,

Закон о патенту – Службени гласник БиХ, број: 53/10,

Закон о жигу – Службени гласник БиХ, број: 53/10,

Закон о индустријском дизајну – Службени гласник БиХ, број: 53/10,

Закон о заштити ознака географског поријекла – Службени гласник БиХ, број: 53/10,

Закон о заштити топографије интегрисаног кола – Службени гласник Бих, број: 53/10,

Закон о заштити нових сорти биља у БиХ –  Службени гласник Бих, број: 14/10.

 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:

Одлука о усаглашавању и усклађивању царинске тарифе БиХ – Службени гласник БиХ, број:  58 /04, 11/05 и 100/09.

Одлука о проведбеним прописима Закона о царинској политици БиХ – Службени гласник БиХ, број: 63a/04, 60/06 и 57/08.

Одлука о класификацији роба на режиме извоза и увоза – Службени гласник БиХ, број: 22/98, 30/02, 20/02, 20/05, 16/08, 54/08 и 4/13.

Упутство о царинском поступку унутрашње обраде – Службени гласник БиХ, број: 90/06.

Упутство о царинском поступку спољне обраде: „Службени гласник БиХ“, број 21/09).

Упутство о одобравању држања царинског складишта и поступку царинског складиштења – Службени гласник БиХ, број: 25/08, 76/08, 12/09.

Упутство о провођењу поступка по карнету ТИР – Службени гласник БиХ, број: 02/10.

Упутство о поступку одобравања друмског возила и контејнера за превоз робе под царинским обиљежјем по систему ТИР – Службени гласник БиХ, број: 03/10.

Упутство о поступку обраде под царинском контролом – Службени гласник БиХ, број:  31/06.