Хан Пијесак: Менторинг као подршка развоју 

Током 25 година пословања, фирма МТК ОМОРИКА д.о.о. Хан Пијесак била је фокусирана на примарну прераду дрвене грађе. Захваљујући програму менторинга који је развила Развојна агенција Републике Српске, уз подршку и у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА), у претходне двије године је проширено пословање и увећан тим.

Славица Ашоња, цертификована менторка обучена у оквиру овог пројекта, иницирала је сарадњу, позвала оснивача и директора фирме Жарка Мировића што је био први корак ка апликацији.

„Пројекат обуке за менторинг а потом сарадње с МТК Омориком је захтијевао прилагодљивост и издржљивост, јер је све почело у вријеме короне. Ипак су надваладали оптимизам и жеља за учењем. Прво у фази обуке за менторе а након стеченог знања било ми је важно да анимирам људе из мог окружења и понудим им услуге менторинга. Заправо, да у њихове фирме пренесем вјештине и знања којима сам овладала. Тако сам се јавила господину Мировићу који је препознао прилику и имао повјерења у процес“, каже менторка Ашоња.

Климатски услови у источном подручју Репубике Српске значајно утичу на привредне дјелатности и добрим дијелом диктирају чиме се предузетници могу бавити. Тако већи дио структуре привреде општине Хан Пијесак чине шумарство и примарна прерада дрвета, јер све што подразумијева нове етапе, захтијева значајна инфраструктурна улагања али и знатно веће трошкове у процесу производње. Управо то демотивише предузетнике да се упусте у процесе проширења.

„Локација моје фирме је у Хан Пијеску, што значи да смо далеко од развијене инфраструктуре. Сваки корак ка промјени значи повећане производне трошкове, и то посебно због значајних енергетских захтјева за наредне фазе производње. Зато сам, искрен да будем, мислио да нећемо бити конкурентни уколико се упустимо у проширење дјелатности. Ипак, након дугих и детаљних разговора и анализе с мојом менторком, одлучили смо да кренемо у правцу нове фазе наше обраде дрвета. Као резултат овог напора развијен је и нови производ што је значило и запошљавање додатног особља, углавном жена што је обогатило наш тим. Постало је јасно да је овај корак био пун погодак јер је донио позитивне промјене у нашем пословању“, истиче Мировић.

Кроз стратешко планирање и идентификацију развојних потенцијала, менторка је заједно с директором радила на осмишљавању стратегије која би им омогућила искорак из примарне производње.

Посвећен рад у процесу менторинга довео је до прилике да се уз помоћ прикупљених података и припремљене развојне стратегије аплицира на програм “Challenge to change”, а потом и на јавни позив Министарства привреде и предузетништва Владе Републике Српске. Обје апликације су биле успјешне, обезбијеђена су средства за потребну механизацију и прилика за примјену стратешког плана.

”Да није било менторинга који је омогућио да с нашом менторком сагледамо цјеловиту слику – препреке и прилике за диверсификацију уз одржавање конкурентности, сигурно се не бисмо упустили у проширење. Ми предузетници, нарочито у малим и средњим предузећима, најчешће обављамо пуно функција и немамо много времена за сагледавање шире слике и прикупљање података. Увођење и најмање промјене нам дјелује као огромно оптерећење и велики ризик. Прилика да се фирма сагледа споља, реално и стручно уз ментора – велико је олакшање и више од подршке,” рекао је Мировић.

Успјешна прича МТК ОМОРИКА д.о.о. је један од одличних примјера како процес менторинга може да понуди експертизу потребну за препознавање потенцијала али и да оснажи људе у фирми, охрабри их да предузму кораке ка унапређењу и проширењу.

Развојна агенција Републике Српске успоставила је и развија систем менторинга у Републици Српској уз подршку Јапанске агенције за за међународну сарадњу – JICA у оквиру пројекта “Јачање и проширење менторинг услуга у МСП у земљама Западног Балкана”. До сада је у Републици Српској сертификован 71 ментор, а менторску услугу добило је 66 привредних субјеката.