Шамац: За подстицај привредницима 70.000 КМ

Начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове Општине Шамац, Предраг Недић изјавио је да је у буџету за 2023. годину планирано 70.000,00 КМ за подстицаје у привреди, а ако се укаже потреба, реалокацијом средстава и ребалансом буџета ће се обезбиједити и више средстава. Подстицаји се исплаћују за регистрована правна лица и предузетнике по основу Правиника који се доноси сваке године за текућу годину.

Он додаје да ће након објаве правилника у Службеном гласнику и интернет страници општине Шамац бити објављен Јавни позив који ће бити отворен до 31.10.2023. године, а пријаве које буду поднесене после 31.10.2023. неће бити одбијене него ће се разматрати у наредном периоду.
Он је подсјетио да су подстицаји за привреду за прошлу годину исплаћени у цјелости, а у Правилнику за 2023. годину, поред редовних подстицаја за запошљавање нових радника, набавке машина или опреме и стандардизације квалитета пословања уведени су нови подстицаји.
„Нови подстицаји за ову годину су за изградњу или реконструкцију постојећих објеката за прераду пољопривредних производа, објеката за узгој и тов оваца и коза и објеката за узгој и тов рибе, дјелатности слатководне аквакултуре и – СТАРТ-пакети, за почетак обављања производних, услужних и занатских дјелатности“, каже Недић.
Он додаје да је за СТАРТ пакете предвиђен подстицај у максималном износу до 3.000,00 КМ, у зависности од предоченог пословног плана у коме је наведена идеја о будућој дјелатност, а лице коме је одобрен стартни пакет у обавези је да региструје своју дјелатност у року од 3 мјесеца од дана одобравања средстава и да је активан наредних годину дана.
Недић напомиње да је изградња или реконструкција објеката предвиђена за оне дјелатности које нису у довољној мјери заступљене на подручју општине Шамац. Износ по овом основу се може остварити до 30% предрачунске вриједности за ове намјене, а максимално до 10.000,00 КМ.
„Подстицаји који су били раније дефинисани су претрпили значајне измјене у висини одобрених средстава, тако да подстицај за набавку машина или опреме, у зависности од уложених средстава, може се остварити и до 15.000,00 КМ по кориснику. Инвеститори који планирају покретање производње и запошљавање већег броја радника, немају ограничења броја запослених радника, по сваком раднику могу остварити 1.500,00 КМ до 2.000,00 КМ у зависности од школске спреме, тако да могу остварити подстицај од 100.000,00 КМ ако запосле 40-50 радника и набаве опрему за обављање своје дјелатности“, каже Недић.

Извор: Општина Шамац