Приједор: Подстицаји за запошљавање, самозапошљавање, подршку женском предузетништву и сертификацију привредних субјеката