Бања Лука: Бесплатно земљиште за нове производне погоне

Градоначелник Бање Луке Игор Радојичић предложио је Скупштини града нови правилник о условима и начину отуђења непокретности у градској својини, по којем би инвеститори убудуће могли да земљиште за изградњу нових погона добију бесплатно или испод тржишне цијене.
Сa циљем привлачења нових инвестиција и јачања привредних активности на подручју града, новим правилником, који ће се наћи пред одборницима на сједници заказаној за 5. април, ову бенифицију би могли остварити инвеститори који се обавежу да ће запослити најмање 30 нових радника у периоду од четири године.
Према приједлогу правилника, Скупштина града би, прије продаје, одређивала који то пројекти испуњавају услове да би били проглашени инвестиционим пројектом од посебног значаја за локални економски развој. Поред тога, градске непокретности из ових категорије би се продавале искључиво на јавном конкурсу.
Због законских ограничења, градске власти до сада нису имале могућност да некретнине у градској својини инвеститорима дају без накнаде. Ступањем на снагу Закона о стварним правима, створена је законска подлога за овакав начин привлачења инвеститора, јер је овим актом дата могућност локалним заједницама да, усвајањем правилника попут овог, градску својину за пројекте од посебног економског интереса дају бесплатно или испод цијене.

Извор: Град Бања Лука