Бања Лука: Јавни позив Активирање и запошљавање Рома (15-64)

Oбјављен je Јавни позив Активирање и запошљавање Рома (15-64) који се финансира кроз пројекат EU4Employment.

Рок за достављање пројектних приједлога је 04. март 2024. године.

Општи Циљ Позива је да осигура стварање и спровођење интегралног програма активирања, обуке и запошљавања неактивних и незапослених Рома (старости од 15 до 64 године).

На предметни позив могу се пријавити:

  • Заводи за запошљавање;
  • Центри за социјални рад;
  • Удружења грађана који заступају интересе особа које се тешко могу запослити;
  • Удружења грађана оријентисана на развој тржишта рада;
  • Јединице локалних самоуправа и развојне агенције;
  • Институције за образовање и обуку;
  • Послодавци и предузећа и
  • Независни стручњаци који могу допринијети побољшању положаја дугорочно незапослених особа на тржишту рада.

Укупан буџет Позива износи 360 000 хиљада америчких долара, финансираће се најмање два пројектна приједлога док се износ бесповратних средстава по пројекту креће од 140 000 до 180 000 америчких долара.

Детаљне информације о позиву доступне су ОВДЈЕ.