Бања Лука: Јавни позив Укључивање дугорочно незапослених жена и мушкараца (15-64) 

Oбјављен je Јавни позив Укључивање дугорочно незапослених жена и мушкараца (15-64) на тржиште рада који се финансира кроз пројекат EU4Employment.

Рок за достављање пројектних приједлога је 04. март 2024. године.

Циљ Позива је да осигура креирање и проведбу интегралног програма активирање, обуке и запошљавања дугорочно незапослених особа (старости од 15 до 64 године).

На предметни позив могу се пријавити:

  • Заводи за запошљавање;
  • Центри за социјални рад;
  • Удружења грађана који заступају интересе особа које се тешко могу запослити;
  • Удружења грађана оријентисана на развој тржишта рада;
  • Јединице локалних самоуправа и развојне агенције;
  • Институције за образовање и обуку;
  • Послодавци и предузећа и
  • Независни стручњаци који могу допринијети побољшању положаја дугорочно незапослених особа на тржишту рада.

Укупан буџет Позива износи 1 милион америчких долара, финансираће се најмање четири пројектна приједлога док се износ бесповратних средстава по пројекту креће од 200 000 до 250 000 америчких долара.

Детаљне информације о позиву доступне су ОВДЈЕ.