Бања Лука: Јавни позив Активирање и запошљавање жена из руралних средина (15-64 године)

Oбјављен je Јавни позив Активирање и запошљавање жена из руралних средина (15-64 године) који се финансира кроз пројекат EU4Employment.

Рок за достављање пројектних приједлога је 04. март 2024. године.

Циљ Позива је да осигура стварање и спровођење интегралног програма активирања, обуке и запошљавања неактивних и незапослених жена из руралних средина (старости од 15 до 64 године).

На предметни позив могу се пријавити:

  • Заводи за запошљавање;
  • Центри за социјални рад;
  • Удружења грађана који заступају интересе особа које се тешко могу запослити;
  • Удружења грађана оријентисана на развој тржишта рада;
  • Јединице локалних самоуправа и развојне агенције;
  • Институције за образовање и обуку;
  • Послодавци и предузећа и
  • Независни стручњаци који могу допринијети побољшању положаја дугорочно незапослених особа на тржишту рада.

Укупан буџет позива износи 540 000 хиљада америчких долара, финансираће се најмање три пројектна приједлога док се износ бесповратних средстава по пројекту креће од 140 000 до 180 000 америчких долара.

Детаљне информације о позиву доступне су ОВДЈЕ.