Пале: Нови пројекти запошљавања

Управни одбор ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске је на сједници одржаној 17.03.2017. године, у Палама, усвоjио Одлуку о расписивању Јавног позива за кориштење средстава по пројектима на које је сагласност дала Влада Републике Српске, а чији је носилац реализације Завод за запошљавање Републике Српске.
У складу с Акционим планом запошљавања за 2017. годину од стране Завода за запошљавање припремљено је шест пројеката и то:

  1. Пројекат подршке самозапошљавању у 2017. години;
  2. Пројекат суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида Војске Републике Српске у 2017 години “Заједно до посла”;
  3. Пројекат подршке стицању радног искуства младих са ВСС у статусу приправника;
  4. Пројекат обуке, доквалификације и преквалификације у 2017. години;
  5. Пројекат подршка запошљавању лица изнад 50 година старости, те
  6. Пројекат подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2017. години.

Укупна вриједност пројеката је 10.733.224,00 КМ за запошљавање 2.548 лица са евиденције Завода. Пројектима је углавном планирано запошљавање у привреди Републике Српске, а истим је обухваћено запошљавање тешко запошљивих циљних група (демобилисани борци, ратни војни инвалиди и лица изнад 50 година старости) и младих.
За дјецу погинулих бораца предвиђен је износ од 8.000 КМ, а за пројекат приправника планирана су средства за запошљавање 100 лица са високом стручном спремом. Цјелокупне износе за поменуте пројекте финансира Завод за запошљавање.
Посебан пројекат самозапошљавања планиран је за лица која желе да отпочну властити бизнис, односно за лица која желе да региструју властиту дјелатност. Планирана су средства у износу 2.000.000 КМ, а предвиђени износ по једном лицу је 5.000 КМ.
Поред наведених пројекта средином године ће бити припремљен и пројекат регресивног враћања доприноса код новог запошљавања за све послодавце из области привреде за шта је Завод планирао средства од 6.000.000 КМ. Такође, средства у износу од 10.000.000 КМ планирана су за овај Пројекат у 2017. години.
Јавни позив за пројекте запошљавања и самозапошљавања ће бити објављен у дневним новинама Глас Српске и веб страници Завода за запошљавање РС у понедјељак 20.03.2017. године и отворен 30 дана од дана објављивања, казао је Вујичић.

Извор: ЈУ Завод за запошљавање