Бања Лука: Одржана обука „Пружање подршке малим и средњим предузећима кроз кориштење Инструмента за МСП“