Бања Лука: Подршка извозно орјентисаним компанијама