Бања Лука: Потписан уговор о концесији за соларну електрану