Бања Лука: Повећан број долазака страних туриста у Српску