Бања Лука: Позив за достављање пројектних приједлога у области туристичког сектора