Бања Лука: Продужен рок за достављање пријава за увођење иновација у МСП

Предузећа са подручја Града Бања Лука могу аплицирати за увођење иновација до утрошка расположивих средстава.

Укупан расположиви износ за суфинансирање консултантских услуга за овај јавни позив је  100.000 КМ. Максималан појединачни износ суфинансирања из ваучер програма износи 14.000 КМ, док је минимални износ 4.000 КМ. Подносиоци пријава су дужни обезбиједити суфинансирање предложених консултантских услуга из сопствених извора, у складу са наведеним у Упутству.

Избор корисника ће се вршити према редослиједу достављања пријава, до утрошка расположивих средстава.

Јавни позив са Упутством за пријаву и пратећим обрасцима доступан је на: https://edabl.org/wp-content/uploads/2021/04/Javni-poziv-BL-produzen-rok.pdf

Јавни позив је објавила Еда – Агенција за развој предузећа је у сарадњи са Министарством привреде и предузетништва Републике Српске и Градском развојном агенцијом „ЦИДЕА”, у оквиру пројекта SBA у БиХ.

Пројекат „Европски оквир за развој стратегија и политика за мала и средња предузећа у Босни и Херцеговини – SBA у БиХ“, финансира Шведска.