Бања Лука: Рекордна просјечна плата

Просјечна мјесечна плата након опорезивања у Републици Српској исплаћена у децембру 2021. године износила је 1.038 КМ и поново је највиша до сада када се посматра просјечна плата након опорезивања по мјесецима.
Просјечна плата након опорезивања исплаћена у децембру 2021. године у односу на исти мјесец претходне године номинално је већа за шест одсто, а реално за 0,1 одсто, док је у односу на новембар 2021. године номинално већа за 0,8 одсто, а реално за 0,3 одсто.

Просјечна мјесечна бруто плата износила је 1.587 КМ, саопштено је из Завода за статистику.

Највиша просјечна плата након опорезивања у децембру исплаћена је у подручју финансијске дјелатности и дјелатности осигурања и износила је 1.602 КМ, а најнижа у подручју грађевинарство 760 КМ.

У децембру прошле године у односу на децембар 2020. године, у 18 од 19 подручја забиљежен је номинални раст плате након опорезивања, од чега највише у подручјима административне и помоћне услужне дјелатности 34,6 одсто, пословање некретнинама 14,9 одсто и грађевинарство 14,3 одсто.

Просјечна плата након опорезивања у 2021. години износила је 1.004 КМ, док је просјечна бруто плата износила 1.546 КМ.

У односу на 2020. годину, просјечна плата након опорезивања исплаћена у 2021. години номинално је већа за 4,9 одсто, док је реално већа за 3,2 одсто.
Извор: СРНА