Бања Лука: Списак правних лица и предузетника којима је забрањен рад у марту

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске сачинило је списак правних лица и предузетника којима је Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID 19) у Републици Српској и наредбама јединица локалне самоуправе, забрањенo обављање дјелатности у марту 2020. године.

Списак је сачињен у сарадњи са ресорно надлежним министарствима Владе Републике Српске и јединицама локалне самоуправе и доступан на интернет страници Министарства привреде и предузетништва.

Министарство привреде и предузетништва уједно позива правна лица и предузетнике, којима је забрањено обављање дјелатности поменутим закључком или наредбама да провјере да ли се налазе на наведеном списку, те да се уколико нису евидентирани пријаве на мејл mpp@mpp.vladars.net како би били уврштени на списак.

У пријави је потребно навести назив правног лица или предузетника, ЈИБ, шифру дјелатности, уз обавезно навођење одлуке штаба за ванредне ситуације по основу које је забрањено обављање дјелатности.

Подсјећамо, уврштавање на списак за додјелу средстава за мјесец март 2020. године из Фонда солидарности за обнову Републике Српске представља први корак за остваривање права на подршку сходно Уредби са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Неопходно је да сва правна лица и предузетници којима је забрањено обављање дјелатности у марту 2020. године, по основу поменутог закључка или наредбе, најкасније до 11. маја 2020. године поднесу Пореској Управи Републике Српске писану изјаву са захтјевом за исплату пореза на доходак и доприноса на плату за мјесец март 2020. године.

Списак правних лица и предузетника којима је у МАРТУ 2020