Бања Лука: Спроведена мултилатерална компензација

У мултилатералној компензацији која је спроведена 25.10.2016. године пријављено је 875.990.068 КМ обавеза. Укупно је компензовано 69.949.236 КМ обавеза и потраживања.
Обавезе је пријавило 1.374 учесника, од којих је обавезе и потраживања компензовало 927 учесника.
Учесници су на регистроване адресе електронске поште добили прелиминарне извјештаје о компензацији. Учесници могу до 28.10.2016. до 16 часова исправљати прелиминарне извјештаје о компензацији која је спроведена 25.10. Након периода за исправке учесници ће добити коначне извјештаје о мултилатералној компензацији од 25.10.2016. године.
Учесници могу поред исправки обавеза уносити и нове обавезе у систем до 28.10.2016. године до 16 часова, након чега ће се спровести друга обавезна мултилатерална компензација.