Бања Лука: Успјешан завршни испит за полазнике обуке из области контролинга

Успјешним полагањем завршног испита, осам кандидата који су протеклих мјесеци прошли обуку из области контролинга стекло је потребна знања и вјештине које ће практично употријебити за унапређење рада својих компанија. Обуку је организовала Развојна агенција Републике Српске у оквиру Европске мреже предузетништва.

Контролинг је њемачка методологија управљања предузећем којом се прикупљају информације неопходне руководиоцима за доношење квалитетних одлука (израда буџета, стратешко планирање, обрачун трошкова и учинака, интерно информисање и извјештавање, планирање инвестирања и дезинвестирања, анализирање пословања предузећа, увођења електронске обраде података, посебна истраживања и сл.).

До сада је реализовано укупно шест циклуса обуке из области контролинга, а сертификате је добило 56 кандидата из привредних субјеката широм Републике Српске.