Бања Лука: Утврђен Приједлог Стратегије и политике развоја индустрије РС

Влада Републике Српске јуче је прихватила Приједлог стратегије и политике развоја индустрије Српске за период 2016-2020. година и упутиће га на разматрање Народној скупштини Републике Српске.
Стратегија дефинише приоритете и стратешке циљеве развоја индустрије, те начине њиховог остваривања у наведеном периоду, а усаглашена је са индустријским политикама ЕУ, циљевима Стратегије Европа 2020 и Стратегије Југоисточне Европе 2020, те другим препорукама међународних организација у вези са развојем индустрије.
Министарство индустрије, енергетике и рударства израдило је стратегију на основу доступних података, спроведених анализа и истраживања, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.
Ради идентификовања ограничења за развој индустрије, спроведена су анкетна испитивања 180 привредних друштава из индустрије, као и анкетна испитивања пет градова и 57 општина Републике Српске.
Као полазна основа и детерминанте за израду Стратегије урађене су: анализа стања у индустрији у периоду од 2009. до 2015. године са освртом на првих шест мјесеци ове године, анализа конкурентности индустрије и кључних фактора развоја индустрије, анализа ограничења и проблема са којима се сусрећу привредни субјекти из сектора индустрије и СВОТ анализа.
На основу спроведених анализа и истраживања, те оцјене расположивих капацитета, развојних предности и ограничавајућих фактора развоја индустрије, дефинисани су приоритети и стратешки циљеви развоја индустрије у периоду 2016-2020. година.
Ријеч је о спровођењу процеса ревитализације индустрије /реиндустријализација/; мониторинг, праћење развоја индустрије и примјена адекватних мјера за побољшање конкурентности; повећање запослености у индустрији и унапређивање понуде радне снаге; побољшање пословног окружења и привлачење инвестиција у индустрију и примјена еколошких стандарда у индустрији и ефикасније кориштење ресурса.

Извор: СРНА