Бања Лука: За ове дјелатности нису потребне фискалне касе у РС

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја.

Дјелатности за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја су ваздухопловни превоз путника, у дијелу који се односи на међународни саобраћај, пружање банкарских услуга и услуга осигурања, осим дјелатности мјењачница, дјелатности адвоката који су чланови Адвокатске коморе Републике Српске.

Такође, то су и дјелатности коцкања и клађења које су обухваћене Рачунарским системом Министарства финансија и на тај начин се евидентира њихов промет и врши надзор, као и дјелатности вјерских организација.

Обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја не постоји ни за дјелатност продаје пољопривредних производа произведених на сопственим породичним пољопривредним газдинствима директно крајњем потрошачу у производним објектима сеоских и породичних газдинстава, те продаја сопствених пољопривредних производа на тезгама на тржницама, на тезгама ван тржница и отвореним просторима.

Ослобађања у уредби се односе само за оне дјелатности код којих је начин њиховог обављања специфичан, те је веома тешко провести евидентирање путем нових фискалних уређаја, што не значи да у овом областима не постоји обавеза издавања рачуна дефинисаних материјалним прописима и евидентирања свих прихода у пореском смислу, наводи се у саопштењу Бироа за односе са јавношћу Владе Српске.

Извор: ba.ekapija.com