Бијељина: Ускоро лицитација за пољопривредно земљиште

На подручју Града Бијељина ускоро ће 1.028 хектара земље у власништву Републике Српске и Града путем јавног позива бити додијељено на коришћење пољопривредним произвођачима, најавио је Милан Савић, шеф градског Одсјека за пољопривреду.
– Комисија, коју је 2015. године формирао градоначелник Мићо Мићић, приводи свој посао крају. Ускоро ће постојати тачни подаци о томе које земљиште је у чијем власнишву, републике или града, да ли је зарасло или је обрађивано и по ком основу. На одређеним парцелама постоје неријешени имовинско-правни односи због реституције која је прекинута. Људи су уведени у посјед, али њихова рјешења нису проведена, а проблем је и што у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске подаци о земљишту годинама нису мијењани, истакао је Савић.
Он је додао да је интересовање за земљиште велико, поготово код сточара, а да ће ограничењем максималне површине која може да се изда под закуп покушати да се изађе у сусрет што већем броју заинтересованих.
Према Правилнику о додјели пољопривредног земљишта у закуп, право на закуп имају сва регистрована пољопривредна газдинства, а Правилник прецизно одређује услове и документацију коју пољопривредници треба да доставе приликом пријаве на јавни позив.
На подручју Бијељине налази се 50.000 хектара обрадивог земљишта, од чега је око 4.000 хектара у власништву РС. Путем концесије један дио републичког земљишта је дат правним лицима на коришћење, док су један дио земљишта, путем јавног позива које је ресорно министарство расписало 2008. године, добила физичка лица.
Из Одсјека за пољопривреду наводе да ће приликом додјеле у закуп преосталих 1.028 хектара земљишта предност имати физичка лица која имају регистрована пољопривредна газдинства, у односу на правна лица.