Дервента: Добри резултати у привреди

Firma Sanino Proizvodni Pogon

Финансијски резултати пословања привреде општине Дервента у 2015. години показују да су у привреди остварени укупни приходи већи за 0,90 посто у односу на 2014. годину, а остварени расходи су мањи за 13,20 посто. Укупна добит остварена у 2015. години износи 25.642.440,00 КМ и у односу на 2014. већа је за 50,90 посто. Укупан губитак остварен у 2015. години износио је 24.572.332,00 КМ што је у односу на 2014. годину мање за 77,11 посто.
Више о овој вијести: http://www.derventa.ba/derventa/index.php?pismo=cir&news=show&sid=7382