Гацко: За подстицаје привредном развоју 100.000 КМ

Општина Гацко опредијелила је у овој години 100.000 КМ за подстицаје за запошљавање и привредни развој, за чије кориштење је поднесено осам захтјева.
На јавни позив за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде општине Гацко за 2022. годину, за шта је планирано 100.000 КМ, поднесено је осам захтјева, по којима су корисници остварили право на подстицаје од 51.000 КМ, саопштено је из општинске управе.

Начелник Гацка Огњен Милинковић ће са сваким корисником субвенције закључити уговор, којим ће бити одређена међусобна права и обавезе, износ и динамика добијања средстава, начин и рокови извјештавања и контроле њихове намјенске употребе.

Додјела тих подстицајних средстава има за циљ унапређење пословног амбијента и подстицање привредног развоја, повећање обима економске активности и броја запослених и подршка развоју предузетништва, посебно женског.

Циљ је, како се наводи, и технолошко унапређење процеса рада, развој малих и средњих предузећа у области производног, занатског и услужног сектора и побољшање животног стандарда и одрживог привредног развоја на подручју Гацка.

Извор: СРНА