Градишка: Успјешно завршена обука у области припреме и провођења развојних пројеката

Развојна агенција Републике Српске у сарадњи са Градом Градишка организовала је од 2. до 4. децембра 2020. године обуку у области припреме и провођења развојних пројеката за 15 полазника, представника градске управе, Развојне агенције Градишка и градских комуналних предузећа „Водовод“ и „Градска чистоћа“. Ово је 21. цилус обуке које Развојна агенција Републике Српске континуирано проводи од 2015. године. Обуку је до сада завршило 377 полазника из 49 локалних заједница.

Циљ обуке је да се представници јавних институција оспособе да идентификују и припреме развојне пројекте према методологији коју захтијева највећи број међународних донатора и домаћих институција. Кроз рад у групама, полазници идентификују конкренте пројектне приједлоге, за које разрађују  основне елементе, прије свега логичку матрицу, план и распоред активности, оквирни буџет пројекта, да би на крају обуке били оспособљени да раде на његовом  даљем развоју до пуне пројектне форме.

Према анкети коју је спровела Агенција, 14 пројектних приједлога на којима су полазници радили током обука које су реализоване током 2018. и 2019. године обезбиједило је средства за финансирање. Вриједност ових пројеката је око 7,8 милиона КМ.