Грантом заокружили процес производње

Предузеће „Делфин Трготранс д.о.о.“ из Челинца је основано 1996. године, тренутно броји 50 запослених и нуди широк спектар производа од дрвета. Већину својих производа (око 85%) извози у земље Европске уније, а неке од њих су: Шведска, Њемачка, Аустрија, Швајцарска, Италија, Белгија, Холандија, Словенија и многе друге. Како би задржало повјерење својих дугогодишњих, али и стекло повјерење нових купаца, предузеће се константно бави усавршавањем својих производа и пословних процеса.

Предузеће посједује ISO 9001:2000 и FSC сертификат, као и многе награде и потврде о квалитету производа и процеса у самој организацији. Производња се одвија у складу са савременим еколошким стандардима, све се прерађује, те се отпад и остаци материјала на крају једног производног процеса могу искористити при изради неког другог производа, чиме се максимално искориштава дрвна маса, а тиме се даје и допринос рационалном коришћењу ограничених шумских потенцијала и ресурса.

„Пројекат са којим смо аплицирали за средства C2C фонда односи се на финализацију производње храстовог ФЕРТИГ масивног паркета у таблама. То је паркет који је у потпуности завршен, по потреби науљен или лакиран. Он има веома добре техничке карактеристике, а привлачан је на иностраном тржишту јер се при његовој уградњи штеди вријеме и новац. Како је паркет пребрушен и науљен/лакиран, при његовом постављању је потребно само лијепљење, што смањује трошкове рада и материјала, а самим тим и скраћује вријеме обављања радова. Укупна вриједност пројекта је 155.222 КМ, при чему је учешће C2C фонда 58.675 КМ, а улог властитих средстава износи 96.547 КМ“, кажу у овом предузећу.

Реализацијом овог пројекта заокружен је процес производње паркета који овој компанији сада омогућује излазак на нова тржишта, као и ширење на постојећим тржиштима. Поред прихода на који директно утиче производња овог паркета, његовом продајом отвара се могућност продаје других производа који се производе у предузећу.

Такође, овим је створена могућност запошљавања нових 5 радника. Сам пројекат има позитиван утицај и на животну средину.

„Као основна сировина за производњу ФЕРТИГ паркета користе се елементи који су настали као нуспроизвод у процесу израде других производа у предузећу. Ти елементи би завршили као шкарт јер нису атрактивни за купце да би се могли продати. На тај начин њиховом употребом настаје производ који је врло квалитетна подна облога, а тако се и рационално користе и штеде ограничени шумски ресурси и чува животна средина“, истичу у „Делфин Трготрансу“.

Додају да је значај подршке фондова какав је C2C огроман за предузећа и предузетнике у Босни и Херцеговини.

„Сматрамо да наша предузећа имају много иновативних идеја, али у већини случајева нису у могућности да их самостално реализују. Често им је потребна финансијска помоћ, те је подршка фондова попут C2C пресудна како би идеје иновативних предузетника БиХ угледале свјетлост дана“, кажу у овој компанији.

Захваљујући средствима Шведске агенције за међународни развој и сарадњу Сида/Амбасаде Шведске у Босни и Херцеговини успостављен је Challenge to Change, C2C, програм. Пројекат проводе Сарајевска регионална развојна агенција СЕРДА и Развојна агенција Републике СрпскеРАРС. Партнер у пројекту је и Регион Остерготланд, Источна Шведска. Главни циљ пројекта је јачање привредног развоја у БиХ, као и сарадње Шведске и БиХ.

delfin-trgotrans-celinac-1 delfin-trgotrans-celinac-1 delfin-trgotrans-celinac-2