Костајница: Подстицаји произвођачима меркантилне пшенице

Општина Костајница обавјештава пољопривредне произвођаче, који су извршили јесењу сјетву меркантилне пшенице у 2022. години на обрадивом земљишту које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, да могу остварити право на подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице у 2023. години.

За остваривање права на подстицајна средства, регистровани пољопривредни произвођачи морају испунити сљедеће услове:

–  да засију минимално 1 хектар меркантилне пшенице,

–  да приложе доказ о куповини искључиво декларисаног сјемена пшенице (фискални рачун и овјерену фактуру),

–  да примјене препоручене сјетвене нормативе од минимално 200 килограма сјеменске пшенице по хектару.

Право на подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице остварује се на основу захтјева који се подноси Агенцији за аграрна плаћања најкасније до 31. марта 2023. године.

Право на подстицајна средства за производњу меркантилне без ГМО соје, уљане репице  и сунцокрета у 2023 години имају корисници који су извршили сјетву меркантилне соје и сунцокрета у 2023. години, односно сјетву уљане репице у 2022. години и пријавили наведене културе као начин коришћења пољопривредног земљишта у Регистру пољопривредних газдинстава у 2023. години.

Право на подстицајна средства остварују корисници подстицаја који засију минимално 1 хектар усјева и примјене препоручене сјетвене нормативе.

Право на подстицаје остварују корисници који поднесу захтјев Агенцији за аграрна плаћања до 31. марта за уљану репицу и 30. јуна за соју и сунцокрет уз који прилажу малопродајни фискални рачун и овјерену фактуру за купљено сјеме.

Све информације, као и обрасце за подношење захтјева произвођачи могу добити у Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности општинске управе Костајница.

Извор: Општина Костајница