Лакташи: За развој пољопривреде 10 милиона КМ

Поред средстава реализованих кроз пројектне активности, од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Општине Лакташи, за развој пољопривреде и села у периоду од 2016. до 2020. године, издвојена су подстицајна средства у износу од око 10.000.000,00 КМ.

Максималан труд се улаже како би се помогло пољопривредним произвођачима, посебно оним који су социјални и материјално угрожени.

Најзначајнији реализовани пројекти у претходне четири године су:

– Пројекат „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих кроз производњу поврћа у пластеницима“, а кроз овај пројекат 40 корисника са подручја општине је добило пластенике појединачне површине од 100м² са системом за наводњавање и садним материјалом, као и стручну савјетодавну подршку у пластеничкој производњи поврћа и могућност пласмана производа кроз робну марку „Dosmestica“;

-У оквиру „Пројекта опоравка од поплава“ 5 корисника је добило пластенике површине 100м² са системом за на наводњавање и садним материјалом, као и стручну савјетодавну подршку у пластеничкој производњи поврћа,

-Кроз Пројекат Центра за рурални и економски развој – CERD, додијељено je 10 пластеника за 10 корисница, површине 100м² са системом за наводњавање, уз стручну савјетодавну подршку,

– Пројекат „Пoдршкa рурaлнoм рaзвojу oпштинe Лaктaши крoз пoвeћaњe прoизвoдњe и прoдaje мeдa“, а који је реализован из заједничких средстава „Пројекта развоја тржишне пољопривреде FARMA II“ финансираног од стране USAID-a и Владе Шведске и Општине Лакташи, а удружење пчелара „Пчела“ Лакташи је носилац пројектних активности,

-Пројекат развоја конкурентности у руралним подручјима-RCDP реализује се из средстава Међунардног фонда за развој пољопривреде “IFAD“, а активности које су носиоци бизнис планова, одобрених од стране Јединице за координацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и донатора, односе се на:

-Додјелу start-up пакета за организовану производњу краставца коорнишона за 10 корисника,

-Додјела start-up пакета за организовану производњу слатинског парадајза за 23 корисника, од чега је 11 корисника добило и репро-материјал за изградњу пластеника са дрвеном конструкцијом (појединачне површине од 420m2),

-Додјела професионалних пластеника са опремом за 3 корисника појединачне површине од 50m2 и за 39 корисника појединачне површини од 100m2,

-Додјела бесплатних сјетвених пакета основних повртарских култура за 360 корисника по бизнис плану Пољопривредног кластера Градишка-Лакташи-Србац “ГЛС“,

-Додјелу start-up пакета за организовању производњу јабуке и крушке за 11 корисника по бизнис плану AGROLUX d.o.o. Trn, Лакташи “Откуп јабуке и крушке од малих произвођача са подручја општина Бања Лука, Градишка, Лакташи и Козарска Дубица.

У протеклом периоду општина Лакташи је достигла висок ниво примарне пољопривредне производње, а пољопривредна производња има учешће око 10% у укупном приходу општине.

Извор: Општина Лакташи