Нови Град: Јавни позив за додјелу новчаних подстицаја за подршку сектору МСП

Програм додјеле новчаних подстицаја за подршку сектору малих и средњих предузећа (МСП) спроводи Општина Нови Град, на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за подршку сектору малих и средњих предузећа.

Додјела подстицајних средстава за подршку сектору МСП-а има за циљ да пружи подршку пројектима привредних друштава и предузетника, ради побољшања конкурентности производње, повећања додатне вриједности постојећих производа, увођење иновација у процес производње, као и повећање запослености, односно отварање нових радних мјеста.

Право подношења пријаве на јавни позив, у оквиру регистроване дјелатности, односно у складу са условима и критеријумима, имају привредни субјекти који имају статус МСП-а.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Јавног позива (до 22. октобра 2020. г.).

Детаље јавног позива можете погледати ОВДЈЕ.